Staff

The staff at YCAM's InterLab all have different and varied backgrounds.


Previously enrolled staffs

a

f

 • Shosuke FUKUDA
 • Miki FUKUDA

h

 • Satoshi HAMA
 • Aki HAYASHI
 • Fumi HIROTA
 • Hitomi HYAKUSOKU

i

k

 • Naomi KAKUDA
 • Asuka KAMATA
 • Nao KIMURA
 • Masato KISHI
 • Yumiko KOTAKI

m

 • Ryuichi MARUO
 • Yoshika MATSUTOMI
 • Soichiro MIHARA
 • Kazuhiko MIYAISHI
 • Makoto MORICHIKA

n

o

 • Rie OKADA
 • Shinichiro OKAE
 • Tomoko OMURA

s

 • Tomomi SAWADA
 • Naoko SHIOMI
 • Hayato SUENOBU

t

 • Ayu TABUKI
 • Sachiko TAJIMA
 • Miyuki TANAKA
 • Aya TATSUMURA
 • Yuko TOKUHARA
 • Ryohei TOMITA

u

 • Mitsuo UNO

w

 • Rina WATANABE

y

 • Asako YAMAHARA
 • Shiro YAMAMOTO
 • Toru YAMAMOTO
 • Daisuke YAMASHIRO
 • Tomoko YOTSUMOTO