Staff

The staff at YCAM's InterLab all have different and varied backgrounds.


Previously enrolled staffs

f

 • Shosuke FUKUDA
 • Miki FUKUDA

h

i

k

 • Naomi KAKUDA
 • Asuka KAMATA
 • Nao KIMURA
 • Masato KISHI
 • Asumi KITAHORI
 • Yumiko KOTAKI

m

 • Ryuichi MARUO
 • Yoshika MATSUTOMI
 • Soichiro MIHARA
 • Kazuhiko MIYAISHI
 • Makoto MORICHIKA
 • Chisaki MURAKAMI

n

o

s

t

 • Ayu TABUKI
 • Sachiko TAJIMA
 • Miyuki TANAKA
 • Aya TATSUMURA
 • Yuko TOKUHARA
 • Ryohei TOMITA

u

 • Mitsuo UNO

w

 • Rina WATANABE

y

 • Asako YAMAHARA
 • Shiro YAMAMOTO
 • Toru YAMAMOTO
 • Daisuke YAMASHIRO
 • Tomoko YOTSUMOTO